Waarom u moet investeren in tijden van crisis

Lees waarom u moet investeren in tijden van crisis - Landré

In dit artikel

De voor- en nadelen van investeren op een rij

Het zijn rare tijden, waarbij wij ons goed kunnen voorstellen dat u zich zorgen maakt over de continuïteit van uw bedrijf. U bent als ondernemer volledig op uzelf aangewezen om uw verdienmodel in stand te houden. Actuele factoren die hier invloed op hebben zijn de hoge energieprijzen en de inflatie. Factoren waar u zelf niet direct invloed op heeft, maar waar u zich wel zorgen over kunt maken. Dit snappen wij volledig en daarom denken wij in dit blogartikel met u mee. Hoe kunt u verandering tot stand brengen en zorgen voor de continuïteit van uw onderneming.

Om maar met de deur in huis te vallen: investeren in deze tijden loont het meest en draagt uiteindelijk bij aan een positief bedrijfsresultaat. Wij leggen dit graag uit door beide situaties uit te lichten: wat betekent het als u niet investeert en wat betekent het als u juist wel investeert.

Zorgelijke factoren binnen de metaalindustrie

In de metaalbewerking, maar ook zeker in de maakindustrie in zijn algemeen, is er al jaren sprake van een tekort aan goed personeel. Zoals het er nu uitziet wordt dat niet op korte termijn opgelost en zijn er momenteel ruim 60.000 vacatures in de technische branche. Dit zorgt bij veel bedrijven voor zorgen. Het is een van de factoren die de continuïteit van uw bedrijf in gevaar kan brengen.

In gesprekken met onze klanten komen nog meer actuele, zorgelijke onderwerpen naar voren, zoals: 

Zorgen die volkomen begrijpelijk zijn, maar niet genegeerd moeten worden. Dan bent u namelijk nog verder van huis. U moet juist kijken naar wat de mogelijkheden zijn in deze tijden, zoals bijvoorbeeld investeren. We zien bij veel bedrijven die dit niet doen dat ze achterop raken bij de concurrentie. Waarom? Dat laten wij u graag zien aan de hand van onderstaande punten.
Quote over problemen - Landré

Wat betekent het als u niet investeert?

Concurrentie

Het is natuurlijk heel cliché, maar stilstand is in deze situaties vaak echt achteruitgang. Wanneer u besluit niet te investeren zal er op korte termijn niets veranderen, terwijl de wereld om u heen dat juist wel doet. Wanneer uw concurrent wel investeert, zal dit voor u enkel negatieve gevolgen hebben.

Personeel

Uiteraard is personeel ook een relevant item. Wanneer u weinig tijd en aandacht heeft voor uw personeel neemt de betrokkenheid af. Het gevolg is dat een aantrekkelijke baan elders voor het oprapen ligt. Uiteindelijk kampt u met een oplopend personeelstekort wat uw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt.

Producten

Wanneer u niet investeert en de aandacht voor uw productkwaliteit verliest stijgen op den duur uw faalkosten. Het gevolg zijn ontevreden klanten die op zoek gaan naar een alternatief. Hoogstwaarschijnlijk bij de concurrent die wel geïnvesteerd heeft. Hierdoor mist u de broodnodige omzet en rendement. Iets waar u goed over moet nadenken, want uiteraard wilt u zulke situaties voorkomen. 

Daarnaast is het van groot belang dat u genoeg aandacht heeft voor uw productiemiddelen en -methoden. Heeft u dit niet, dan zien wij doorgaans dat bedrijven op dezelfde wijze blijven produceren en gepasseerd worden door concurrenten die beschikken over snellere technieken en hierdoor slimmer en efficiënter werken.

De keuze om niet te investeren kan een grote impact hebben op uw onderneming. Met die reden zijn wij van mening dat u in deze situatie juist moet investeren. Uiteraard lichten we dit natuurlijk ook graag toe.

Waarom kiezen om nu juist wel te investeren?

Betrokken personeel draagt bij aan de continuïteit van uw bedrijf

Te beginnen met personeel. Zij vormen de fundering van uw bedrijf, waardoor u uw klanten zo optimaal mogelijk kunt bedienen. Zo zien wij bij veel succesvolle bedrijven dat de kennis en kunde van het personeel ingezet wordt om processen te verbeteren, de kwaliteit te verhogen en de kosten te beperken. Wanneer u investeert in het behoud van kwalitatief personeel, als ook productiemethoden, loont dit op den duur. Een belangrijk aspect waarmee u de continuïteit en klanttevredenheid waarborgt. Zo bepaalt bijvoorbeeld de man/vrouw in de werkvoorbereiding en aan de machine voor een groot gedeelte de kwaliteit van uw producten. Iets waar u rekening mee moet houden.

Effectiever en efficiënter werken door te digitaliseren

Als tweede punt is het belangrijk om te (blijven) investeren in de digitalisering van uw tekeningen, bestanden, data en werkprocessen. Door te digitaliseren bent u in staat om efficiënter en effectiever te werken. Wij zien belangrijke software, zoals gebruiksvriendelijke CAD/CAM systemen, dan ook zeker als toegevoegde waarde in procesoptimalisatie.

CAD/CAM machineprogramma's - Landré

Hier verder op bordurend zien we in de praktijk dat het programmeren vaak niet meer in de productieomgeving gebeurt. Over het algemeen is het gecentraliseerd met professionele offline programmeersoftware op bijvoorbeeld de werkvoorbereiding. Vervolgens wordt aan de hand van 2D of 3D tekeningen de maakbaarheid getoetst, kosten gecalculeerd en per machine het juiste programma gemaakt. Uiteraard staat het eindproduct hierbij centraal. Waarom dit een voordeel is? Wanneer u de maakbaarheid toetst via de software voordat u produceert, voorkomt u faalkosten en machinestilstand tijdens de productie. U heeft een veel efficiënter en effectiever proces.

De programma’s die u met de software heeft samengesteld zijn vervolgens digitaal op de machinebesturing beschikbaar. Via een duidelijk beeldscherm aan de machine kan uw operator direct zien hoe er geproduceerd wordt.

Groeiende vraag naar automatisering

Onder onze klanten zien we een groeiende vraag naar automatisering. Hiermee bedoelen we oplossingen aan de machine voor het laden van ruwmateriaal en het ontladen van producten die gereed zijn. Door dit soort eenvoudige werkzaamheden te automatiseren hoeft u voor deze taken geen dure arbeidskrachten in te zetten. Deze hebben dan meer tijd voor hetgeen waar de waarde wordt toegevoegd met als resultaat o.a. een hogere productkwaliteit en klanttevredenheid.
Investeer in automatisering - Landré

Waarom het voor uw klanten belangrijk is dat u investeert?

Wellicht denkt u niet meteen aan het belang van uw klanten, maar ook dit is een belangrijk aspect om te blijven investeren. Uw klant betaalt tenslotte uw brood en daarom is het van groot belang om in contact te blijven. Zo krijgt u inzicht in wat er speelt bij uw opdrachtgevers.

Vragen waardoor u inzicht krijgt in de klanttevredenheid, zodat u hier op in kunt spelen. Daarnaast geeft het inzicht in de mogelijkheden om uit te breiden naar andere doelgroepen en kan het meewegen in de beslissing om over te stappen op een nieuwe of andere productiemachine om uw productiecapaciteit uit te breiden.

Uiteindelijk is het natuurlijk ook van belang om goed inzichtelijk te hebben wat het werk u oplevert: maakt u een gezonde marge? Is dit niet het geval? Dan is het zaak om hierover in gesprek te gaan met elkaar en te bespreken hoe u elkaar kunt versterken. Wij ervaren vaak dat een goede klantrelatie van groot belang is voor uw toekomst. Hoe u dit realiseert? Door open en transparant te communiceren, zodat er vertrouwen ontstaat. Als u het ons vraagt de basis voor een gezonde toekomst.

Wat zijn de mogelijkheden?

In bovenstaande voorbeelden hebben we diverse investeringsfactoren ter sprake gebracht, waaronder personeel, kwaliteit, klanten en productiemiddelen en -methoden. Uiteraard begrijpen wij dat het momenteel lastige tijden zijn en u wellicht overweegt om uw investering uit te stellen. Wij gaan graag met u in gesprek over dit onderwerp. Met onze jarenlange ervaring in het opleiden en trainen van machineoperators, het bespreken van problemen in het productieproces en het aanbieden van (creatieve) oplossingen kunnen we onze kennis en ervaringen met u delen.

Zo kunnen we samen met u een Quickscan maken. Aan de hand van een goederenstroomanalyse kijken we naar de mogelijkheden voor optimalisatie. Hierbij moet u denken aan:

Vraag een Quickscan aan bij Landré
Wilt u een vrijblijvende Quickscan? Neem dan gerust contact met ons, wij staan graag voor u klaar. Zeker in deze tijden!
Picture of Vincent van Westen
Vincent van Westen

Landré
Sales Engineer Plaatbewerking