AI steeds vaker toegepast op CNC machines

AI in combinatie met CNC machines

 

Kunstmatige intelligentie, beter bekend als artificial intelligence (AI), blijft een hot topic in bijna elke sector. Met talloze toepassingen brengt AI grote veranderingen en verbeteringen met zich mee. Ook in de maakindustrie heeft AI zijn weg gevonden. Middels AI worden er steeds meer innovaties voor CNC machines bedacht welke leiden tot betere resultaten en efficiëntere processen voor bedrijven over de hele wereld. In dit artikel verkennen we de toepassingen van AI op CNC machines, delen we enkele voorbeelden van hoe deze opkomende technologie de maakindustrie transformeert en wat een mogelijk toekomstbeeld kan zijn van AI omtrent CNC machines.

Wat is Artificial Intelligence?

Artificial Intelligence (AI) draait om het creëren van slimme computers. Met deze technologie kunnen computers taken uitvoeren die normaal gesproken menselijke intelligentie zou vereisen. Denk hierbij aan het leren van informatie zonder expliciete instructies, wat we machine learning noemen. Naast machine learning omvat AI taken zoals: het herkennen van gesproken woorden, het oplossen van problemen en het herkennen van patronen. Door de vele mogelijkheden die AI biedt wordt deze technologie steeds vaker in diverse sectoren gebruikt.

De waarde van AI toepassingen op CNC machines

Voor de maakindustrie is het tempo van snelle innovatie niet
geheel nieuw. De sector heeft zich altijd gekenmerkt door zijn vermogen om
nieuwe technologieën te omarmen en te integreren om processen te optimaliseren.
Met de komst van AI zijn er steeds meer nieuwe toepassingen mogelijk.

De automatisering van Processen

Een van de meest opvallende voordelen van AI bij CNC machines
is de automatisering van processen. Door machine learning-algoritmen kunnen
CNC machines steeds vaker complexe taken zelfstandig uitvoeren. Denk hierbij
aan: het optimaliseren van gereedschapsbanen, het minimaliseren van
materiaalverspilling en het aanpassen van snijsnelheden op basis van real-time
gegevens. Dit versnelt niet alleen de productietijd, maar vermindert ook de
kans op fouten.

Verbeterde Precisie en Kwaliteit

AI probeert CNC machines naar een nieuw niveau van precisie
en kwaliteit te brengen. Zo worden er geavanceerde algoritmen gebruikt om de prestaties
en aanpassingen van de machines constant te monitoren, dit maakt precisie op
microniveau mogelijk voor bedrijven. Een goed voorbeeld hiervan is de productie
van complexe onderdelen, waarbij AI ervoor zorgt dat elk product voldoet aan de
normen die door een bedrijf zijn vastgesteld. Of het bepalen van de meest
efficiënte snijpaden voor een snijmachine. Op deze manier kan niet enkel verspilling tegen
gegaan worden maar wordt ook een consistente productkwaliteit gewaarborgd.

Predictief Onderhoud

Een ander gebied waar AI steeds vaker een rol binnen speelt, is predictief onderhoud. CNC-machines kunnen door gebruik te maken van AI steeds vaker hun eigen gezondheid bewaken en voorspellen. Op deze manier weten bedrijven wanneer onderdelen van een snijmachine, verspaningsmachine of 3D-printer vervangen moeten worden of wanneer er onderhoud nodig is. Dit vermindert ongeplande stilstand en maximaliseert de levensduur van de machine. 

CNC AI

Handige AI software voor CNC machines

Jaarlijks wordt wereldwijd meer dan 100 miljoen uur besteed aan het handmatig programmeren van CNC machines machines. Dit kan gezien worden als verloren kostbare tijd. Met behulp van AI gestuurde software kan deze kostbare tijd bespaard worden, door CNC-bewerkingen met één klik te automatiseren. Een goed voorbeeld van deze automatisering is de CAM-Assistent van CloudCN, deze software maakt het programmeren van 3-assige prismatische onderdelen via CAM mogelijk. Met deze CAM-software kunnen direct bewerkingsstrategieën worden gegenereerd, wat resulteert in verkorte CAM-programmeertijden. 

 

Toekomstperspectief AI voor CNC machines

Naarmate de technologie van AI vooruitgaat, wordt verwacht dat AI in ontwerpsoftware steeds slimmer zal worden. Deze ontwikkeling betekent dat ontwerpen automatisch worden verbeterd voor betere resultaten. Generatief ontwerp, een proces waarbij ontwerpen automatisch worden geoptimaliseerd, wordt direct gekoppeld aan 3D-printen of CNC-bewerking. De toekomst van CNC-bewerking lijkt zich steeds meer te gaan verbinden, waarbij het hele productieproces via de cloud met elkaar samenwerkt. AI zal hierbij een steeds grotere rol gaan spelen in optimalisatie, diagnose en het corrigeren van fouten.

Zal het menselijke aspect dan wegvallen? Nee zeker niet, belangrijk om te weten is dat menselijke CNC-operators nog steeds van groot belang zullen zijn. Zij blijven nodig om de computer te bedienen, ontwerpen in te laden, het proces in de gaten te houden en eventuele fouten te herstellen. De samenwerking tussen menselijke vaardigheden en AI-technologie belooft een boeiende toekomst voor CNC-bewerking, waarbij innovatie en efficiëntie hand in hand gaan.